Innehållspublicerare

null Den största understödssumman i historien till organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen

Den största understödssumman i historien till organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen

1.12.2017

Nästa år uppgår den totala understödssumman som ska delas ut till social- och hälsovårdsorganisationernas allmännyttiga hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet till rekordhöga 342 miljoner euro.    

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) lade idag den 1 december fram ett förslag till social- och hälsovårdsministeriet om understödsobjekten för år 2018. Man föreslår att Veikkaus intäkter ska delas ut till allmännyttig medborgarorganisationsverksamhet som bedrivs av organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen, till ett belopp om totalt 342 miljoner euro till 871 organisationer och 1 841 olika objekt.

1 152 organisationer ansökte om understöd för 2 441 projekt eller verksamhetsformer till ett belopp om totalt 469 miljoner euro. Social- och hälsovårdsministeriet kommer även i fortsättningen att fatta beslut om understöd som ska beviljas i början av 2018.

Det viktigaste är att hjälpa människor  

Frivillig- och kamratstödsverksamhet samt olika lättillgängliga ställen utgör kärnan i det hjälparbete som de understödda organisationerna bedriver. Det finns många olika typer av verksamhet, men en gemensam nämnare är de deltagande personernas ensamhet och bristande deltagande i samhällets och områdets tjänster eller i den egna närkretsen. Ju svårare situationen är, desto större är hjälpbehovet och ju mindre personen deltar, desto högre är tröskeln för att söka sig till olika tjänster.

I beredningen av understödsförslaget har STEA bland annat betonat verksamhet som bedrivs där människor redan befinner sig, såsom offentliga rum, matköer, gatan och sjukhus. Till exempel åker Aseman Lapset ry:s Walkers-buss dit där de unga befinner sig. Frivilliga och experter möter de unga och kan ingripa i oroväckande fenomen som observeras i området. På sjukhus deltar frivilliga i OLKA-verksamhet, som går ut på att hjälpa människor att hitta kamratstöd redan på sjukhuset.

I fortsättningen önskar STEA ännu fler ansökningar också för sådan verksamhet där hjälpen ordnas även under andra tider än de flesta tjänsters kontorstider: på kvällar, nätter och helger.

I den lågtröskelverksamhet som de understödstagande organisationerna ordnar deltog under året 633 000* personer. Under året ordnades fler än 20 000* kamratstöds- och hobbygrupper och sammanlagt besöktes de mer än en miljon gånger. I till exempel Stop Huumeille ry:s Fattaluuta-projekt utbildas stödpersoner till att fungera som rådgivare och tolkar åt personer som behöver hjälp med tjänsterna.

I social- och hälosvårdsorganisationernas verksamhet deltog under året 685 000** vuxna. Med till exempel Mannerheims Barnskyddsförbunds och Röda Korset lekambassadörsverksamhet minskar man barns och äldre människors ensamhet. Olika generationer möts i lekverksamhet som ordnas av frivilliga.
      

Mer information:  
STEA:s hela understödsförslag för 2018 finns på adressen: avustukset.stea.fi
På webbplatsen finns information om samtliga understödsobjekt och fördelningen av understöden per region och kommun. 


kommunikationschef, Liisa Kairesalo tfn 0295 163 412, liisa.kairesalo@stm.fi
informatör, Johanna Kotonen p. 0295 163 118, johanna.kotonen@stm.fi
specialsakkunnig, Timo Mulari tfn 0295 163 142, timo.mulari@stm.fi

Twitter: @STEAtekoja #avustus2018 #STEA #understöd2018


* Informationen har samlats in från organisationernas utredningar för 2016 om resultat och effekter, projektens mellan- och slutrapporter samt årsredovisningar.

** Undersökningen Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) som utförs av Institutet för hälsa och välfärd.