Innehållspublicerare

null Felet i e-tjänsten har korrigerats

Felet i e-tjänsten har korrigerats

24.9.2020

Felet i e-tjänsten som upptäcktes 23.9 och som gällde bilagor till ansökningarna har nu korrigerats.

Det är möjligt att bifoga bilagor till ansökningar igen och ansökningar kan skickas in i normal ordning. Om ni har bifogat bilagor till ansökningar före den 24.9, har dessa tyvärr inte sparats i systemet. Dessa bilagor bör tas bort från de inte ännu kompletta ansökningsblanketterna och bifogas till blanketten på nytt före ansökan skickas in. Detta för att bilagorna ska sparas i systemet. Vi beklagar att detta tekniska fel förorsakar extra besvär.

Problemet med bilagorna har inte påverkat ansökningarnas egentliga innehåll och de redan skickade ansökningarna har anlänt till STEA. STEA kontrollerar läget med bilagorna i alla ansökningar efter att ansökningstiden har gått ut. Man behöver alltså inte vara i kontakt med STEA om man redan lämnat in en ansökan.

Ytterligare information fås vid behov per e-post på adressen stea@stm.fi.