Tillbaka till föregående sida

Haku päällä 12.2.2018

Haku päällä 12.2.2018

Publicerad 10.1.2018

Välkommen att höra mer om nya understödsprogram och små understöd samt tyngdpunkterna i handlingsplanen för riktlinjerna för understödsverksamheten på STEA:s informationsmöte Haku päällä!

Informationsmötet Haku päällä på svenska
12.2 kl. 12–13.30 Radisson Blu Seaside (Helsingfors)

Anmäl dig: https://www.lyyti.in/HP1222018

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan? Anmäl dig också till STEA:s verkstad Från ansökan till projekt!

Efter informationsmötet erbjuder vi personer som skriver ansökningar i organisationer en möjlighet att närmare sätta sig in i det kommande ansökningsformulärets innehåll i små grupper kl. 14–16.15 (kaffeservering redan kl. 13.30).

Det utlovas handledning för både personer som för första gången ansöker om understöd (teknikworkshop) och personer som redan tidigare fyllt i ansökningar (workshop för precisering och specifikation). 

Verkstädernas närmare innehåll fastställs utifrån deltagarnas behov.

Anmäl dig till den svenskspråkiga verkstaden: https://www.lyyti.in/tyopajaHelsingfors
Tyvärr finns anmälningsformuläret endast på finska.