Innehållspublicerare

null Inbjudan: Aktuellt om STEA-understöd 7.4.2021

Inbjudan: Aktuellt om STEA-understöd 7.4.2021

24.3.2021

Social- och hälsovårdsministeriet och STEA ordnar tillsammans med finansministeriets projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten ett öppet webbevenemang för alla aktörer som får STEA-understöd 

onsdagen den 7 april kl. 13-14.30

Evenemanget öppnas av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. På programmet finns aktuella teman för STEA-understödstagare: framtidsutsikterna för avkastningen av penningspelsverksamheten, reformen av lotterilagen, utredning om minskningen av avkastningen av penningspelsverksamheten och hur projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten framskrider. 

Vi har reserverat tid för organisationernas anföranden och för diskussion i samband med evenemanget. Antalet anföranden är begränsat på grund av evenemangets längd.  De organisationer som önskar hålla ett anförande ombeds meddela sitt önskemål i samband med anmälan. Anförandena bekräftas före eve-nemanget. 

Anmäl dig till evenemanget senast 31.3.2021 på webbsidan lyyti.in.

Deltagarlänken och instruktioner för hur du deltar i webbevenemanget skickas till de anmälda per e-post i början av april.

Evenemanget sparas och upptagningen kan ses på STEAs YouTube-kanal under vecka 15. Länken till upptagningen läggs till detta meddelande den 12.4.2021.

 

Mera information om evenemanget:
STEA, planerare Annalotta Saarikoski, annalotta.saarikoski(at)stm.fi, p. 0295163680

Bekanta dig också med:
Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande och arbetsgruppens rapport: Det finländska penningspelssystemet ändras

Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten, närmare information på finansministeriets webbsida