Innehållspublicerare

null Organisationerna får respons på utredningarna om resultat och effekter i augusti

Organisationerna får respons på utredningarna om resultat och effekter i augusti

17.6.2020

I vår lämnades 269 utredningar om resultat och effekter in till STEA. Utredningarna begärdes i huvudsak av aktörer som får riktat verksamhetsunderstöd och som inte tidigare har rapporterat om den understödda verksamheten.

År 2020 har utvärderingen av utredningarna om resultat och effekter skett på ett avvikande sätt. Vid utvärderingen har man fokuserat på att granska de resultat som åstadkommits med verksamheten och särskilt den nytta som målgruppen har haft av verksamheten.

Responsen på utredningarna om resultat och effekter som organisationerna får i augusti 2020 innehåller STEAs uppskattning av verksamhetens resultat, men till skillnad från tidigare innehåller responsen inte information om rapportens poängsättning eller utvecklingsförslag gällande verksamheten. Anvisningar i anslutning till ansökan om fortsatt understöd har publicerats för alla sökanden i STEAs utlysning och i den uppdaterade understödsguiden.  

Ytterligare information om utredningen om resultat och effekter

STEA, utvärderingschef Marja Tuomi, marja.tuomi@stm.fi