Innehållspresentatör

null Översikt över STEAs allmänna understöd

Översikt över STEAs allmänna understöd

21.11.2018
STEA har publicerat en översikt som beskrivs observationer av utredningarna om allmänna understöds (Ay) resultat och effekter samt relevanta slutsatser. Översikten hittas i materialbanken.