Innehållspublicerare

null På kommande: en utredning om hur coronan har påverkat social- och hälsoorganisationernas verksamhet

På kommande: en utredning om hur coronan har påverkat social- och hälsoorganisationernas verksamhet

28.4.2021

Organisationer som erhåller STEA-understöd har detta år i samband med resultatrapporten rapporterat om coronaviruslägets effekter på den understödda verksamheten under år 2020.

De rapporterade uppgifterna samlas under våren och sommaren till en utredning. I utredningen analyseras coronalägets effekter ur organisationsverksamhetens målgruppers, verksamhetsformers och volontärers synvinkel.

Förutom uppgifterna som uppgetts i resultatrapporterna kommer ett antal understödstagare att intervjuas för utredningen. Utredningen förverkligas av Owal Group Oy. Utredningen publiceras i augusti 2021.