Innehållspublicerare

null Regeringens budgetförslag 2021: STEAs understödsanslag 362 miljoner

Regeringens budgetförslag 2021: STEAs understödsanslag 362 miljoner

16.9.2020

- ansökan av nya understöd för år 2021 är möjligt våren 2021

Finlands regering har vid sin budgetmangling den 14-16.9.2020 behandlat förslaget till statsbudget för år 2021. STEA-understödsanslagen  för social- och hälsoorganisationernas allmännyttiga verksamhet som främjar hälsa och social välfärd kommer att vara ungefär 362 miljoner euro.  

Skillnaden mellan den förväntade avkastningen av Veikkaus penningspelsverksamhet år 2021 och regeringens budgetförslag kompenseras till social- och hälsoorganisationerna dels genom att sänka lotteriskatten (34 miljoner euro), dels genom den s.k. icke utdelade avkastningen från Penningauto-matföreningen (RAY), som är en följd av penningspelsbolagens sammanslagning år 2017 (115 miljoner euro). Genom att utnyttja den icke utdelade avkastningen möjliggörs att social- och hälsoorganisationernas resultatrika verksamhet kan fortsätta utan betydande nedskärningar i understödsnivåerna år 2021. Organisationerna roll i att stöda människors sociala välfärd och delaktighet är viktig särskilt i det utmanande ekonomiska läge som Finland nu befinner sig i. 
 
I och med det nya budgetförslaget är det möjligt att under våren öppna en ansökningsrunda för nya STEA-understödda projekt och verksamheter för år 2021. STEA informerar om den extra ansök-ningsrundan närmare senare på hösten. 

Ansökningstiden för fortsatta understöd för år 2021 går ut 30.9.2020. 

STEA uppmuntrar de organisationer som förbereder år 2021 verksamhetsplaner och fortsättningsansökningar att fundera på framtiden och i ansökan prioritera de aktiviteter som är väsentliga för målgruppen. Understödsanslagen kommer sannolikt att minska betydligt från och med år 2022 i och med att avkastningen från Veikkaus sjunker.
 
Instruktioner om hur man söker understöd har publicerats på STEAs webbsida.

I STEA-understöd som beviljas för år 2021 betonas ett tätare samarbete mellan organisationer och den offentliga och privata sektorn, så att medborgarnas deltagandemöjligheter, organisationernas verksamhet för att främja social välfärd och hälsa samt hjälp till dem som stött på problem skall uppmärksammas så bra som möjligt i de nya strukturerna. 

Organisationernas roll ses som viktig även vid verkställandet av programmet för framtidens social- och hälsocentral och verkställandet av programmet som stöder vårdreformen. I dessa nyligen inledda helheter är organisationernas aktivitet och deltagande av stor regional betydelse.

Ytterligare information
Statsrådets pressmeddelande på statsrådets webbsida