Innehållspublicerare

null Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslut om understöden: 11.2 miljoner euro mer i understöd till social- och hälsovårdsorganisationer

Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslut om understöden: 11.2 miljoner euro mer i understöd till social- och hälsovårdsorganisationer

27.6.2018

Social- och hälsovårdsministeriet delar sammanlagt ut närmare 11,3 miljoner euro i understöd av Veikkaus avkastning av penningspelsverksamhet till organisationer och stiftelser. Understöd beviljas nu till 325 sökande. Tidigare i år har sammanlagt 342 miljoner i organisationsstöd redan delats ut till 871 sökande.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade om de kompletterande understöden den 27 juni i enlighet med Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals (STEA) förslag. Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget.

Genom beslutet inleds tre helt nya understödsprogram och ett försök med småskaliga understöd. Med understödsprogrammet Värdefull stöds personer som lever i svåra livssituationer eller som upplevt abrupta livsförändringar. Med understödsprogrammet Grepp om livet stöds äldre som bor hemma och deras delaktighet. Med understödsprogrammet Platsen är ledig II stöds arbetslivsfärdigheterna hos unga och partiellt arbetsföra personer.

Småskaliga organisationsunderstöd är ett nytt understöd som riktar sig särskilt till små lokalt verksamma organisationer. Med hjälp av understödet främjas gemenskap och aktiv medborgarverksamhet. De små understöden är avsedda för organisationer som inte får något annat understöd från STEA.

Mer information

Understöd databasen