Innehållspublicerare

null Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslut om understöden för 2017

Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslut om understöden för 2017

3.2.2017

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fattade beslut om STEA-understöden av Veikkaus Oy:s avkastning för 2017 den 2 februari. SHM beviljade understöden på basis av Penningautomatföreningen RAY:s förslag. Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget den 2 februari.

Understöd beviljas till över 850 organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen för 1834 objekt till ett belopp av 317,6 miljoner euro.

STEA skickar beslut om understöden till alla sökare till STEAs e-tjänsterna för understöd idag.

För år 2017 ansökte 1208 organisationer om understöd för 2623 objekt. Det sammanlagda understödsbeloppet som söktes uppgick till 471,1 miljoner euro.
 

Mer information:

SHM:s pressmeddelande
STEAs understöd databasen