Innehållspublicerare

null Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslut om understöden för 2018

Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslut om understöden för 2018

25.1.2018

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fattade beslut om STEA-understöden av Veikkaus Oy:s avkastning för 2018 den 25 januari. SHM beviljade understöden på basis av STEAs förslag. Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget den 25 januari.

Understöd beviljas till 871 organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen till ett belopp av 342 miljoner euro.

STEA skickar beslut om understöden till alla sökare till STEAs e-tjänsterna för understöd idag.

Mer information:

SHM:s pressmeddelande
STEAs understöd databasen