Innehållspublicerare

null Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om STEA-understöd för år 2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om STEA-understöd för år 2021

21.1.2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om fortsatta STEA-understöd och understöd för nya Platsen är ledig –understödsobjekt för år 2021. STEA skickar understödsbesluten till alla som ansökt om understöd till e-tjänsten (asiointi.stea.fi) och publicerar understödsbesluten på sidan avustukset.stea.fi senare under torsdagen den 21 januari 2021. 

På grund av coronavirusläget förflyttades ansökningstiden för nya STEA-understöd som beviljas för år 2021 till en tidpunkt senare än vanligt. Ansökningsrundan för nya understöd öppnades undantagsvis först i december 2020 och ansökningstiden går ut 25.1.2021. Understödsbesluten om nya STEA-understöd som beviljas för år 2021 fattas senare under våren 2021. 

Läs mer på stm.fi