Innehållspublicerare

null STEA inleder sin verksamhet – välkommen till den nya webbplatsen

STEA inleder sin verksamhet – välkommen till den nya webbplatsen

15.12.2016

STEA:s (Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals) webbplats har öppnats. STEA inleder sin verksamhet den 2 januari 2017.

STEA administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden allokeras till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd.

STEA är en självständig statsbidragsmyndighet som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriets förvaltnings- och planeringsavdelning.

På STEA:s webbplats finns information om följande teman:

  • ansökning om understöd
  • användning av understöd
  • rapportering, övervakning och utvärdering
  • organisationen och kontaktuppgifter
  • aktuella nyheter, meddelanden och bloggar
  • e-tjänster
  • understödsdatabasen (uppgifter om samtliga understödsobjekt)
  • materialbanken (instruktioner, guider, presentationsmaterial, övriga publikationer)
  • exempel på god praxis inom organisationsverksamheten
  • länkar till STEA:s kanaler i sociala medier


STEA utvecklar sin webbplats vidare och tar gärna emot utvecklingsförslag. Meddela oss också om du stöter på ett fel eller en funktionsstörning på webbplatsen. Du kan skicka ditt meddelande till adressen viestinta.stea@stm.fi.

Genom att utveckla sin webbplats kan STEA betjäna sina kunder och andra intressentgrupper allt bättre.

Välkommen att bekanta dig med STEA:s webbplats!

Mer information:
viestinta.stea@stm.fi