Innehållspublicerare

null STEAs e-tjänster utvecklas

STEAs e-tjänster utvecklas

1.10.2019

– förfrågningarna om mer information beträffande fortsatta ansökningar är i fortsättningen förfrågningar om utredningar. 

Organisationer som ansökt om fortsatt understöd i augusti–september kan i oktober–november få e-postmeddelande om en förfrågan om utredning som anlänt till e-tjänsten.

Förfrågningarna om utredning finns under en egen rubrik i e-tjänsten.

Förfrågan om utredning innehåller frågor om den fortsatta ansökan. Förfrågan om utredning ska besvaras inom den tid som anges i förfrågan för att svaret ska hinna påverka handläggningen av ansökan.

Om svar inte skickas in till STEA inom utsatt tid behandlas ansökan om understöd utan de begärda tilläggsuppgifterna.

STEA kan i fortsättningen skicka förfrågan om utredningar så att förfrågan syns

a) för alla som använder e-tjänsten eller

b) endast för den som tecknar organisationens namn.

Om förfrågan om utredning endast skickas till namntecknare får e-tjänstens basanvändare inget meddelande om att förfrågan om utredning har anlänt och förfrågningarna syns inte i basanvändarnas e-tjänstvyer.