Innehållspublicerare

null STEAs understödsförslag har publicerats

STEAs understödsförslag har publicerats

3.12.2020

STEAs understödsförslag om fortsatta understöd för år 2021 och för nya understödsobjekt i understödsprogrammet Platsen är ledig har publicerats på webbsidan avustukset.stea.fi. Alla som ansökt om understöd har fått ett understödsförslag per understödsobjekt till e-tjänsten (asiointi.stea.fi). 

Understöd föreslås beviljas till ett belopp på sammanlagt cirka 309,6 miljoner euro. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöd som beviljas i januari–februari 2021. 

Ansökningsrundan för nya projekt- och investeringsunderstöd för år 2021 öppnas i STEA:s e-tjänst den 10 december 2020. Ansökningstiden går ut den 25 januari 2021. För nya projekt- och investeringsunderstöd beviljas ett understödsanslag på ca 53 miljoner euro. 

Gå till understöd databasen avustukset.stea.fi