Innehållspublicerare

null Understödsprogrammet Platsen är ledig fick färre ansökningar än i fjol

Understödsprogrammet Platsen är ledig fick färre ansökningar än i fjol

2.6.2020

Ansökningsrundan för nya understödsobjekt till understödsprogrammet Platsen är ledig tog slut den 1.6.2020 kl. 16.15.

Inom utsatt tid ansökte 423 organisationer om understöd. Antalet ansökningar var 467. De ansökta understödens sammanlagda belopp uppgick till 18,5 miljoner euro. Antalet ansökningar var mindre än år 2019, då 456 organisationer ansökte om understöd för 525 understödsobjekt. År 2019 uppgick de ansökta understödens sammanlagda belopp till över 25 miljoner euro.

Till understödsprogrammet Platsen är ledig beviljas år 2021 sammanlagt ungefär fem miljoner euro. Understödsförslaget för år 2021 publiceras i december 2020. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om beviljade understöd i januari-februari 2021. Alla som ansökt om understöd får ett understödsförslag och understödsbeslut till sin e-tjänst.