Innehållspublicerare

null Utredning: Statsunderstödsverksamhet som har samband med avkastningen av penningspelsverksamheten bör förenhetligas

Utredning: Statsunderstödsverksamhet som har samband med avkastningen av penningspelsverksamheten bör förenhetligas

25.5.2021

I anslutning till finansministeriets projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten utreddes hurdana statsunderstöd som beviljas av avkastningen av penningspelsverksamheten och hurdan statsunderstödspraxis som hänför sig till den. Arbetsgruppen som har gjort utredningen föreslår också nya metoder för prövning och beviljande av statsunderstödet.

Utredningen finns i Statsrådets gemensamma publikationsarkiv

Respons på förslagen kan ges på lausuntopalvelu.fi. Finansministeriet sände förslagen på remiss tisdagen den 25 maj 2021. Remisstiden går ut den 6 augusti 2021.

Läs mera:

Finansministeriets och justitieministeriets meddelande om utredningens publikation
Utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamhetens webbsida
Begäran om utlåtande på lausuntopalvelu.fi

I sociala medier kan du följa och delta i diskussionen om utredningen med hashtagg #valtionavustukset och #järjestöt.