Behovsprövat understöd från STEA kan sökas av allmännyttiga föreningar och stiftelser samt allmännyttiga aktiebolag och andelslag, som har som mål att främja hälsa och social välfärd.