Ansökningstider

Ansökningstider

Nya understöd kan sökas i april–maj (senast den 31 maj före kl. 16.15).

För pågående understöd kan fortsatt understöd sökas i augusti–september (senast den 30 september före kl. 16.15).

Understöden ansöks i STEA:s e-tjänst på asiointi.stea.fi.

Ibruktagning av e-tjänsten kräver att uppgifter om organisationen anges i e-tjänsten och att en person med rätt att teckna organisationens firma registrerar sig som administratör. Inloggning i e-tjänsten sker med personliga bankkoder för den som registrerar sig som administratör i identifieringstjänsten Suomi.fi.

Uppgifter om nya organisationer ska meddelas i https://asiointi.stea.fi/#!/registerorganisation

Till anmälan ska ett utdrag ur Patent- och registerstyrelsens föreningsregister/stiftelseregistret eller handelsregistret samt den sökande organisationens stadgar/bolagsordning bifogas.

Anmälan ska göras i god tid innan ansökningstiden går ut. Handläggningstiden för anmälan vid STEA är cirka två veckor. Den sökande kan skicka in sin understödsansökan till STEA i e-tjänsten först efter att STEA har godkänt anmälan. Även då ska ansökan skickas till STEA i e-tjänsten innan den utsatta ansökningstiden gått ut.

STEA behandlar inte ansökningar som inte skickats in i e-tjänsten inom den utsatta tiden.