Ansökningstider

Ansökningstider

Ansökningstiderna är utspridda över maj och september. Understöd beviljas en gång om året, for ett år i taget.

Ansökningar om nyt understöd lämnas in före slutet av maj (31.5.) och ansökningar om fortsatt understöd före slutet av september (30.9.).

Infaller bestämd dag eller sista dagen av bestämd tid på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen, midsommaraftonen eller söckenlördag, må fullgörandet kunna ske första söckendagen därefter.

Ansökning om understöd för 2020

Understöd som beviljas för 2020 söks stegvis:

  • ansökningstiden för nya understöd är 3.4–31.5.2019 kl. 16.15
  • ansökningstiden för fortsatta understöd är 1.8–30.9.2019 kl. 16.15

Understöd söks på webben: http://asiointi.stea.fi.