Ansökningstider

Ansökningstider

Nya understöd kan sökas i april–maj (senast den 31 maj före kl. 16.15).

För pågående understöd kan fortsatt understöd sökas i augusti–september (senast den 30 september före kl. 16.15).

Utöver dessa kan social- och hälsovårdsministeriet fatta beslut om övriga ansökningstider. 

Om ansökningstiden går ut en vardagshelg eller på ett veckoslut är det möjligt att lämna in ansökan också första vardag efter att ansökningstiden gått ut. 

Närmare ansökningstider publiceras på STEAs webbsida årligen i samband med anmälan om att ansökningstiden börjar. 

Ansökningstider för år 2021

Ansökan för nya understöd till Platsen är ledig -understödsprogrammet inleddes 27.4.2020 och gick ut måndagen den 1.6 klockan 16.15.

Ansökan av fortsatta understöd öppnas 10.8.2020 och går ut 30.9 klockan 16.15.

STEA behandlar inte ansökningar som inte har skickats inom den utsatta ansökningstiden i e-tjänsten. 

Läs mera: Behandling av ansökningar

 

Understöden ansöks i STEAs e-tjänst asiointi.stea.fi

Ibruktagning av e-tjänsten kräver att uppgifter om organisationen anges i e-tjänsten och att en person med rätt att teckna organisationens namn registrerar sig som administratör. Inloggning i e-tjänsten sker med personliga bankkoder för den som registrerar sig som administratör i identifieringstjänsten Suomi.fi.

Uppgifter om nya organisationer ska meddelas på sidan https://asiointi.stea.fi/#!/registerorganisation

Till anmälan ska ett utdrag ur Patent- och registerstyrelsens föreningsregister/stiftelseregistret eller handelsregistret samt den sökande organisationens stadgar/bolagsordning bifogas.

Anmälan ska göras i god tid innan ansökningstiden går ut. Handläggningstiden för anmälan vid STEA är cirka två veckor. Den sökande kan skicka in sin understödsansökan till STEA i e-tjänsten först efter att STEA har godkänt anmälan. Även då ska ansökan skickas till STEA i e-tjänsten innan den utsatta ansökningstiden gått ut.