Behandling av ansökningar

Hakemusten käsittely

STEA-understöd är statsunderstöd som är beroende av prövning. Ansökningar, som lämnas in till STEA via e-tjänsterna, handhas av understödsberedare i STEA:s beredningsteam. Teamet av understödsberedare samarbetar intensivt med teamen för övervakning samt utvärdering och utveckling vid STEA såsom även med olika ministrar, myndigheter och andra intressentgrupper.

STEA ger ut sitt årliga understödsförslag i december. Därefter behandlas förslaget ännu i utvärderings- och understödssektionen för understödsärenden före social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut i januari–februari. Beslutsförslaget förs till statsrådets finansutskott för förordande.

STEA betalar ut de första understödsraterna efter understödsbeslutet.

Bestämmelser om behandlingen av understöd vid STEA har utfärdats genom social- och hälsovårdsministeriets förordning.