Behandling av ansökningar

Hakemusten käsittely

Social- och hälsovårdsministeriets STEA-understöd är statsunderstöd som är beroende av prövning.

STEA bereder på basis av de inom ansökningstiden inlämnade ansökningarna och det belopp som kan delas ut ett understödsförslag till social- och hälsovårdsministeriet. Understödsförslaget publiceras i allmänhet i december på webbsidan avustukset.stea.fi. Alla som ansökt om understöd får också ett understödsförslag per understödsobjekt till e-tjänsten. 

Statsrådet har tillsatt en delegation för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Dessutom har också en utvärderings- och understödssektion tillsatts. Utvärderings- och understödssektionen tar ställning till understödsförslaget.