Behandling av ansökningar

Behandling av ansökningar

OBS! Understödsförslaget om nya projekt- och investeringsunderstöd som beviljas för år 2021 publiceras 18.3.2021. STEA skickar understödsförslaget till alla som har ansökt om understöd via e-tjänsten. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöd som beviljas i april 2021. 

Beredning av STEA-understöd som beviljas årligen

Social- och hälsovårdsministeriets STEA-understöd är prövningsbaserade statsunderstöd. 

Behandlingen av understöd inleds när understödens ansökningstid har gått ut. Understödsansökan behandlas först av en specialsakkunnig som har ansvar för beredning av understöd. Efter det behandlas ansökningarna i STEAs understödshelheter. 

STEA bereder ett understödsförslag på basis av de inom utsatt tid inlämnade understödsansökningarna och det understödsanslag som finns till förfogande. Understödsförslaget lämnas till social- och hälsovårdsministeriet. Understödsförslaget blir färdigt i början av december. Det färdiga understödsförslaget publiceras på sidan avustukset.stea.fi.

Alla som har ansökt om understöd får ett objektsspecifikt understödsbeslut till e-tjänsten. 

Statsrådet har tillsatt en delegation för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden samt en bedömnings- och understödssektion i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet (SHM). Bedömnings- och understödssektionen ger social- och hälsovårdsministeriet ett utlåtande om understödsförslaget. 

Social- och hälsovårdsministeriet bereder ett understödsbeslutsförslag som behandlas i statsrådets finansutskott. Efter att finansutskottet har förordat beslutförslaget fattar social- och hälsovårdsministeriet beslut om beviljande av understöd. Beslutet om varje års understöd fattas i allmänhet i januari-februari. 

STEA skickar understödsbeslutet till alla som har ansökt om understöd efter beslutsfattandet.