Riktlinjer

Riktlinjer

På den här sidan har vi samlat riktlinjer för STEAs understödsverksamhet. Riktlinjerna styr STEAs allmänna beslutspraxis. Avgöranden i enskilda fall grundar sig alltid på myndighetens helhetsbedömning, där man förutom riktlinjerna på ett mångsidigt sätt beaktar andra faktorer som påverkar ärendet.

Utdelning av materiellt stöd eller logistik

Utbildning av organisationsanställda med STEA-understöd

Relationen mellan STEA-understöd och ungdomsarbetet

STEA-understöd för kultur och idrott

Verksamhet hemma hos klienter

Investeringsunderstöd för nybyggnad och ombyggnad