Relationen mellan STEA-understöd och ungdomsarbetet

Ungdomsarbetet

Verksamhet som stöds av STEA ska rikta sig till ungdomar som behöver särskilt stöd. Unga i allmänhet är inte en målgrupp enbart utgående från åldern.

Undervisnings- och kulturministeriet samt kommunerna finansierar ungdomsarbete i enlighet med ungdomslagen. Det är ändamålsenligt att olika understöd inte överlappar varandra.

Praktiska exempel på verksamhet vars finansiering handhas av UKM och kommunerna:

  • Ungdomsgårdar
  • Uppsökande ungdomsarbete
  • Verkstadsverksamhet för unga