STEA-understöd för kultur och idrott

Kultur och idrott

STEA kan bevilja understöd för verksamhet där man genom kultur och idrott främjar hälsan och det sociala välbefinnandet bland personer som behöver särskilt stöd.
 

Understöd kan inte beviljas för sådan kultur- eller idrottsverksamhet som omfattas av understöd som beviljas av kommuner eller undervisnings- och kulturministeriet eller dess ämbetsverk. Till sådan verksamhet hör exempelvis utveckling av föreningsverksamhet.