Understödsslag

Avustuslajit

STEA-understöd kan beviljas 

 • som projektunderstöd för utveckling av nya verksamhetssätt eller -former och för att inleda verksamhet eller för andra motiverade projekt som behöver finansiering för viss tid (C-understöd). 
  • STEA rekommenderar att nya sökande ansöker om projektunderstöd som första understöd.
  • Även för att fortsätta verksamhet som byggts upp med annan finansiering ska man ansöka om nytt projektunderstöd från STEA.
  • Nya projektunderstöd beviljas på en gång för projektets hela löptid, som kan vara högst tre år. 
  • I understödsansökan ska den sökande redogöra för hur den verksamhet som ska vidareutvecklas eller byggas upp med projektunderstödet kommer att förankras i organisationens eller annan parts verksamhet före projektets slut, eller om den verksamhet som byggs upp under projektet ska fortsätta med annan finansiering.  
    
 • som riktade verksamhetsunderstöd för etablerad allmännyttig verksamhet med avgränsat syfte (Ak-understöd).
   
 • som allmänna understöd för allmännyttig verksamhet i enlighet med den sökandes stadgar samt till verksamheten hörande allmänna kostnader (Ay-understöd). 
  • Aktörer som för första gången ansöker om understöd från STEA beviljas inte allmänt understöd som första understöd. 
    
 • som investeringsunderstöd för anskaffning av stödbostäder för specialgrupper i det befintliga bostadsbeståndet, anskaffning av IKT och anläggningstillgångar samt för renovering eller anskaffning av verksamhetslokaler för understödstagaren (B-understöd). 
  • Nya investeringsunderstöd beviljas på en gång för investeringens hela löptid, som kan vara högst tre år.

Allmänna villkor och begränsningar per understödsslag

STEA har utarbetat allmänna villkor och begränsningar för användningen av understödet för varje understödsslag. De allmänna villkoren och begränsningarna är en del av understödsbeslutet och understödstagaren ska vara insatt i dem och följa dem. En kostnad som upptagits i budgeten i ansökan är inte godtagbar om den uteslutits i beslutsvillkoren.

Den sökande ska ta dela v de allmänna villkoren och begränsningarna för de olika understödsslagen redan innan man lämnar in sin understödsansökan. STEA kan göra årliga ändringar i de allmänna villkoren och begränsningarna för de olika understödsslagen. För användningen av varje beviljat understöd gäller alltid de allmänna villkor och begränsningar som antecknats i understödsbeslutet om det aktuella understödet.