Understödsslag

Avustuslajit

STEA-understöd kan beviljas

  • som projektunderstöd för utveckling av nya verksamhetssätt eller -former och för att inleda verksamheten eller för andra motiverade projekt som behöver finansiering för viss tid (C-understöd)
  • som riktade verksamhetsunderstöd för etablerad allmännyttig verksamhet med avgränsat syfte (Ak-understöd)
  • som allmänna understöd för allmännyttig verksamhet i enlighet med den sökandes stadgar samt anknytande allmänna kostnader (Ay-understöd)
  • som investeringsunderstöd för inköp och upphandlingar (B-understöd).

Aktörer som för första gången ansöker om understöd från STEA beviljas inte allmänt understöd (Ay-understöd) som det första understödet.