Utgångspunkten är att understöd endast kan användas till att täcka noggrant fastställda godtagbara kostnader.