Etusivu hero ruotsi

erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

(STEA)

STEA sv leveä ensimmäinen

Den extra ansökningsrundan för år 2020 har nu öppnats i e-tjänsten - ansökningstid till 22.4

Extra ansökningsrunda av STEA-understöd öppnades i e-tjänsten (asiointi.stea.fi) den 6.4.2020. Ansökningstiden går ut den 22.4. kl. 16.15. Undantagstillståndet påverkar också ansökningstiden av nya STEA-understöd. På grund av den extra ansökningsrundan inleds ansökningstiden för nya understöd för år 2021 inte 6.4, som tidigare har informerats. Mera information om ansökan av understöd för år 2021 publiceras på STEAs webbsida den 20.4.2020.

Etusivun otsikko ajankohtaista

Aktuellt

Etusivun korostus I

Coronavirus COVID-19 och STEA-understöd

STEA uppmanar organisationer att följa med myndigheternas kommunikation och instruktioner. Det är viktigt att organisationerna för sin egen del även fortsättningsvis riktar sin verksamhet och sina resurser samt sitt specialkunnande för att främja allmänt välbefinnande och allmän hälsa.

Etusivun korostus 2

År 2020 tidsfristerna för rapporteringar

Mellanrapport ska returneras till STEA före den 17 februari 2020, utredning om resultat och effekter ska returneras före den 31 mars 2020 och årsredovisningarna med bilagor ska returneras före den 1 juni 2020

E-tjänster

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Etusivu aineistopankki

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Twitter-portlet

Etusivu nosto avustustietokanta

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation

Aikajana SV 2019