erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Gärningar som främjar välfärden

Ansökningen börjar!

Särskild ansökan för programverksamhet och om små organisationsunderstöd 2018 är öppet på asiointi.stea.fi 5.2–3.4.2018 kl. 16.15.

Aktuellt

Understödsbeslutet för 2018

I år 2018 understöd beviljas till 871 sökande och sammanlagt 1 842 objekt. Information om enskilda projekt finns på STEA:s webbplats: avustukset.stea.fi.

Utredningen om resultat och effekter

Uppgifterna för utredningen om resultat och effekter av allmänna understöd har skickats till e-tjänsterna (asiointi.stea.fi) till alla organisationer som beviljats allmänt understöd under 2017. Utredningen om resultat och effekter ska fyllas i och returneras till STEA i e-tjänsterna senast den 3 april. STEA:s uppföljningsansvarigas jourtelefon (tfn 050 350 5528) betjänar i frågor som gäller URE från måndag till torsdag kl. 9–11 under rapporteringstiden mellan den 22 januari och den 9 februari.

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation