Etusivu hero ruotsi

erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

(STEA)

STEA sv leveä ensimmäinen

STEA-understöd 2020

Ansökning av nya STEA-understöd har slutat 31.5.2019. Ansökningstiden för fortsatt understöd börjar torsdagen den 1 augusti och utgår måndagen den 30 september kl. 16.15.

Etusivun otsikko ajankohtaista

Aktuellt

Etusivun korostus I

Respons på STEA:s understödsguide

Har du redan studerat STEA:s nya understödsguide? Understödsguiden uppdateras årligen och den nyaste versionen finns i materialbanken på vår webb-plats. I guiden har vi samlat de viktigaste anvisningarna om ansökan, användning och rapportering för STEA-understöd. Nu samlar vi in respons för fortsatt utveckling av guiden. Du kan ge respons antingen via Webropol-enkäten eller genom att skicka oss e-post till viestinta.stea@stm.fi.

Etusivun korostus 2

Avbrott i STEAs e-tjänst 24.6.-25.6.2019

Efter midsommaren kommer det att ske ett avbrott i STEAs e-tjänst och understödsdatabas mån-dagen den 24 juni och tisdagen den 25 juni. Webbplatserna asiointi.stea.fi och avustukset.stea.fi är inte tillgängliga under avbrottet. Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet ger upphov till.

Etusivun otsikko tiedotteet ja uutiset

Nyheter

Etusivun otsikko koulutukset ja tapahtumat

Utbildningar och evenemang

Innehållspresentatör

E-tjänster

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Etusivu aineistopankki

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Twitter-portlet

Etusivu nosto avustustietokanta

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation

Aikajana SV 2019