erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Gärningar som främjar välfärden

362 miljoner i understöd till social- och hälsoorganisationer

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade om understöden den 7 februari. Information om alla STEA-understöd för 2019 publiceras den 8 februari på adressen avustukset.stea.fi

Aktuellt

STEAs strategi 2020

STEAs nya strategi har publicerats

Lämna årsredovisning senast i maj

Uppgifterna för årsredovisning har skickats till e-tjänsterna (asiointi.stea.fi) till alla organisationer som beviljats understöd under 2017. Årsredovisning ska fyllas i och returneras till STEA i e-tjänsterna senast den 31 maj.

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation