Etusivu hero ruotsi

alt=””

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

(STEA)

STEA sv leveä ensimmäinen (uusi)

Funktionellt problem i resultatrapporteringsuppgifter som nu finns i e-tjänsten!

De organisationer som får understöd har fått en resultatrapport till e-tjänsten den 14 januari. I den nya rapporteringsblanketten har upptäckts ett funktionellt problem. Därför kommer alla rapporteringsuppgifter som nu finns i e-tjänsten att raderas och ersättas med nya. Resultatrapporter har också skickats till understödsobjekt som inte omfattas av rapporteringsskyldigheten. Detta fel kommer också att korrigeras när de nya rapporterna skickas. STEA strävar till att skicka de nya blanketterna till e-tjänsten så fort som möjligt.

Etusivun otsikko ajankohtaista

Aktuellt

Etusivun korostus I

Resultatrapporter till e-tjänsten den 14 januari 2021

STEA skickar resultatrapportuppgifterna till de understödstagare som rapporteringen gäller i e-tjänsten den 14 januari 2021. Resultatrapporten ska fyllas i och skickas till STEA senast den 5 mars 2021 kl. 16.15.

Etusivun korostus 2

Coronavirus COVID-19 och STEA-understöd

STEA uppmanar organisationer att följa med myndigheternas kommunikation och instruktioner. Det är viktigt att organisationerna för sin egen del även fortsättningsvis riktar sin verksamhet och sina resurser samt sitt specialkunnande för att främja allmänt välbefinnande och allmän hälsa.

Etusivun otsikko tiedotteet ja uutiset

Nyheter

Etusivun otsikko koulutukset ja tapahtumat

Utbildningar och evenemang

Innehållspublicerare

E-tjänster

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Etusivu aineistopankki

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Twitter-portlet

Etusivu nosto avustustietokanta

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation

Aikajana SV 2019

Ansökning: maj (nya understöd) och september, rapportering: resultatrapport mars, årsredovisning maj, understödsbeslutet jan-feb och april, STEAs understödsförslagen december.