erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Gärningar som främjar välfärden

Ansökning av nya understöd slutade 31.5.

Ansökning av nya understöd för allmännyttig verksamhet som främjar hälsa och välfärd slutade 31.5.

Aktuellt

STEA:s understödsförslag avseende programmen under Finlands 100-årsjubileum

STEA lämnade understödsförslaget avseende programmen under Finlands 100-årsjubileum till social- och hälsovårdsministeriet.

Årsredobevisning

Årsredovisningsuppgifterna ska lämnas in till STEA före utgången av maj.

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

SHM stöder -symbol

Ladda ned symbolen ”SHM stöder med Veikkaus intäktar” i materialbanken och läs igenom bruksanvisningen för symbolen i samma mapp.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation