erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Gärningar som främjar välfärden

Ansökningstiden för fortsatt understöd börjar 14.8.

Ansökan för fortsatt understöd för pågående projekt och verksamheter med STEA-understöd börjar i STEA:s e-tjänst den 14.8. Ansökninstiden slutar den 1.10.2018 kl 16.15.

Aktuellt

STEA-understöd 2018

På webbplats avustukset.stea.fi finns information om samtliga understödsobjekt och fördelningen av understöden per region och kommun.

Lämna årsredovisning senast i maj

Uppgifterna för årsredovisning har skickats till e-tjänsterna (asiointi.stea.fi) till alla organisationer som beviljats understöd under 2017. Årsredovisning ska fyllas i och returneras till STEA i e-tjänsterna senast den 31 maj.

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation