Alla organisationer som får understöd har en skyldighet att rapportera användningen av understöden.