Mellan- och slutrapport

Mellanrapport och slutrapport

Mellanrapport

Mellanrapporten ska fyllas i för de projekt (C-understöd) för vilka åtminstone det tredje verksamhetsåret startar under rapporteringsåret.

I fortsättningen utgör mellanrapporten underlag för slutrapporten och underlättar därmed organisationens skyldighet till slutrapportering. Till sin form motsvarar mellanrapporten utredningen om resultat och effekter.

Mellanrapporten fylls i STEAs e-tjänster. Rapporten ska lämnas in till STEA via e-tjänsterna.

 Om det begärs en utredning om flera understödsobjekt vid en och samma organisation, ska man fylla i en separat rapport om varje objekt.

Slutrapport

Om organisationen redan har fyllt i en mellanrapport om ett projekt som håller på att upphöra i STEAs e-tjänst får organisationen en färdig rapportmall för slutrapporten till avsnittet Uppgifter i e-tjänsten. Denna slutrapport är en förenklad version av mellanrapporten.

Projekt som varar 1-2 år
Organisationen får en rapportmall för slutrapporten till STEAs e-tjänsten.