Personal

Personlistnigsportlet

F

H

 • Hedman Anne

  Specialsakkunnig - övervakning och utbetalning av understöd
 • Heikkilä Juuso

  Specialsakkunnig - övervakning och utbetalning av understöd
 • Heimo Marika

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
 • Heinonen Jussi

  Specialsakkunnig - uppföljning och utvärdering av understöd
 • Herold Maija

  Specialsakkunnig - övervakning och utbetalning av understöd

I

 • Iivanainen Matti

  Specialsakkunnig - övervakning och utbetalning av understöd

J

 • Jarnila Ida

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
 • Jylhä Kirsi

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd

K

L

M

 • Mattila Ari

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
 • Merjovaara Anne

  Specialsakkunnig - övervakning och utbetalning av understöd
 • Mulari Timo

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
 • Murto Carita

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd

N

O

P

 • Pajari Niina

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
 • Pursiainen Heidi

  Specialsakkunnig - uppföljning och utvärdering av understöd

S

T

V

 • Vaisto Heikki

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
 • Varjonen Elina

  Specialsakkunnig - ansökning, beredning, uppföljning och utvärdering av undersöd
 • Vedenkannas Elina

  Specialsakkunnig - uppföljning och utvärdering av understöd
 • Viinanen Panu

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
 • Villanen Sampo

  Specialsakkunnig - uppföljning och utvärdering av understöd, ansökning och beredning
 • Von Hertzen-Oosi Nina

  Specialsakkunnig - uppföljning och utvärdering av understöd
 • Väisänen Anne

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
 • Väisänen Veera

  Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd

W

 • Willman My

  Sakkunnig - övervakning och utbetalning av understöd