Person

Personkortsportlet

Timo Mulari

Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
Enhet Övriga organisationer för barn- och familjearbete, allmänna organisationer för barn- och familjearbete, mödra- och skyddshem, organisationer för mångformiga familjer, funktionella organisationer inom ungdomsbranschen, organisationer för vård utom hemmet, boendeorganisationer för unga, semesterorganisationer för barn
Telefon 0295163142
E-postadress förnamn.efternamn@stm.fi