Person

Personkortsportlet

Kalle Kaitue

Specialsakkunnig - övervakning och utbetalning av understöd
Enhet Organisationer för utvecklingsstörningar, anhörigorganisationer för äldre och handikappade, invandrarorganisationer, sinneshandikapporganisationer, invalidorganisationer, övriga organisationer för allmän hälsa och välfärd, sysselsättningsfrämjande organisationer, övriga anhörigorganisationer
Telefon 0295163095
E-postadress förnamn.efternamn@stm.fi