Person

Personkortsportlet

Jorma Kaakkuriniemi

Specialsakkunnig - uppföljning och utvärdering av understöd
Enhet Övriga sjukdomsorganisationer, övriga organisationer för allmän hälsa och välfärd, organisationer för neurologiska sjukdomar, hud-, allergi- och andningshälsoorganisationer, cancerorganisationer, stöd- och rörelseorganorganisationer, folkhälsoorganisationer, semesterorganisationer, utvecklingsorganisationer för hälsa och rehabilitering, inlärningssvårighetsorganisationer
Telefon 0295163082
E-postadress förnamn.efternamn@stm.fi