Person

Personkortsportlet

Maria Finström-Haanpää

Specialsakkunnig - ansökning och beredning av understöd
Enhet Organisationer för utvecklingsstörningar, anhörigorganisationer för äldre och handikappade, invandrarorganisationer, sinneshandikapporganisationer, invalidorganisationer, övriga organisationer för allmän hälsa och välfärd, sysselsättningsfrämjande organisationer, övriga anhörigorganisationer
Telefon 0295163621
E-postadress förnamn.efternamn@stm.fi