Person

Personkortsportlet

Juuso Heikkilä

Specialsakkunnig - övervakning och utbetalning av understöd
Enhet Övriga organisationer för allmän hälsa och välfärd, multibranschorganisationer, äldre samt övriga funktionella organisationer, organisationernas gemensamma organisationer, pensionärsorganisationer, boende- och serviceorganisationer för äldre, veteranorganisationer, frivilligorganisationer inom räddningsbranschen, boendeföreningar, B-understöd
Telefon 0295163277
E-postadress förnamn.efternamn@stm.fi