Organisation

Organisation

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en självständig statlig bidragsmyndighet i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för beredning och utbetalning av de understöd ur Veikkaus Oy:s spelavkastning som beviljas social- och hälsovårdsorganisationer.

STEA övervakar även användningen av understöden och utvärderar effekterna av dem.

Dessutom kommunicerar och informerar STEA om tillvägagångssätt förknippade med ansökan om och användning av statsunderstöd. Inom STEA verkar fem separata team.

STEA:s ledningsgrupp utgörs av en direktör, en utvärderings- och utvecklingschef, en beredningschef, en övervakningschef och en kommunikationschef.