Strategi 2020

STEAs strategi

STEAs strategi 2020

Det ryms olika verkligheter i det finländska samhället. Dessa verkligheter kan ligga långt ifrån varandra och går i arv från generation till generation. Genom medborgarorganisationernas verksamhet bygger vi ett mer jämlikt samhälle, minskar ojämlikhet och ökar ömsesidig förståelse människor emellan. Därför är mångahanda social- och hälsoorganisationer en viktig del av medborgarsamhället.

Världen och de strukturer där organisationerna verkar är just nu i förändring. Kulturell mångfald och olika livssituationer är vardag. Klimatförändringen påverkar hela samhället. Enligt befolkningsprognoser kommer de unga åldersklasserna att minska och den finska befolkningsstrukturen att förändras. Digitaliseringen skakar om våra invanda handlingsmönster, men i bästa fall frigörs resurser för äkta möten.

Ingen vet ännu säkert vad dessa förändringar betyder för organisationerna. Tillsammans är vi ändå mer redo att möta förändringarna och ta till oss nya sätt att fungera.

Också Veikkaus verksamhet kommer att förändras, vilket sannolikt kommer att påverka organisationerna. STEA ansvarar för sin del för att Veikkaus spelavkastning används för resultatrik verksamhet i medborgarorganisationer.

STEA och social- och hälsoorganisationer har enorma mängder information om hur medborgarorganisationer åstadkommer resultatrik verksamhet. STEA tänker reda ut hur all denna information, som samlats genom erfarenhet, kan tjäna oss alla.

Under de kommande åren bör organisationsverksamhet som får STEA-understöd öka likabehandling och minska ojämlikhet, stärka samhörigheten och delaktigheten, skapa möten mellan olika människor och öka den ömsesidiga förståelsen människor emellan samt öka människors resurser att ta hand om sig själva och sin omgivning. I detta stöder STEA organisationerna.

STEA vill att Finland har världens bästa medborgarorganisationsverksamhet för hållbar välfärd, och att de gärningar som görs i dag också bär frukt för kommande generationer.