Understöd databasen

Understödsdatabasen

I STEAs understödsdatabas finns alla understödsbeslut som fattats på 2000-talet ordnade per organisation och per verksamhet. I databasen finns även närmare information om understödsbeloppens geografiska fördelning.

Gå till databasen: avustukset.stea.fi