Understöd databasen

Understöd databasen

STEA fördelar årligen över 300 miljoner euro till cirka 800 organisationers verksamhet.

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut som fattats på 2000-talet ordnade per organisation och per verksamhet. I databasen finns även närmare information om understödsbeloppens geografiska fördelning.

Gå till databasen: avustukset.stea.fi