Sisältöjulkaisija

null Koronavirus COVID-19 - vaikutukset avustettuun toimintaan

Koronavirus COVID-19 - vaikutukset avustettuun toimintaan

12.3.2020

STEA kehottaa järjestöjä seuraamaan koronavirukseen liittyvää viranomaisviestintää ja viranomaisohjeita. Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta julkaistaan THL:n verkkosivuilla.

STEA näkee tärkeäksi, että järjestöt omalta osaltaan edelleenkin suuntaavat toimintaansa ja resurssejaan omaa erityisosaamistaan hyödyntäen yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, voi avustuksella rahoitettua toimintaa sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen ja pohtia vaihtoehtoisia toimintamalleja toiminnan kohderyhmien tukemiseksi. Näin toimiessa tulee kuitenkin huomioida, ettei avustuksen käyttö saa olla ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen, erityisehtojen tai yleisehtojen ja rajoitusten kanssa.

Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea STEAlta muutospäätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata ja perustella avustuskohteen toiminnasta raportoidessa.

Koronavirustilanteesta johtuvat tilaisuuksien tai tapahtumien peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuskelpoisia kustannuksia. Avustuskelpoisiksi peruutuskuluiksi voidaan katsoa tarpeelliset ja kohtuulliset STEA-avustuksella katetut, valtionavustuspäätöksessä mainitusta toiminnasta aiheutuvat kustannukset. STEA-avustuksilla ei voi tässäkään tilanteessa kattaa kustannuksia, jotka aiheutuvat järjestön taloudellisesta toiminnasta tai toiminnasta, joka kuuluu kunnan, valtion tai muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin. Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat erityisen suuria tai tilanne on muutoin tulkinnanvarainen, tulee avustuksen saajan olla yhteydessä STEAan tilanteen ratkaisemiseksi.

Lisätietoja: stea@stm.fi