Siirry sisältöön
Hae Verkkoasiointi (siirryt toiseen palveluun) Avustusopas

Tutustu avustuksiin

STEA-avustukset ovat sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiä valtionavustuksia. Avustuksia myönnetään sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille ja säätiöille. Avustusten myöntämisestä on säädetty valtionavustuslaissa (688/2001), laissa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta (284/2023) ja valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta.

Siirry yksityiskohtaiseen avustustietokantaan(siirryt toiseen palveluun)

Nostoja

2024

STEA-avustusten rahoitusmalli muuttui 1.1.2024. Aiemmin rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitetut avustukset siirtyivät valtion yleiskatteelliseen budjettirahoitukseen.

Uutta rahoitusmallia vastaava avustusten hakua, käyttöä ja myöntämistä säätelevä lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2024.

Vuodelle 2024 STEA-avustuksia haettiin ennätysmäärä. Avustusta haki yhteensä 990 toimijaa. Avustushakemuksia vastaanotettiin STEAssa yhteensä 2475. Hakemusten yhteenlaskettu euromäärä oli noin 652 miljoonaa euroa.

Avustusmäärä

Avustusmääräraha kasvoi edellisvuodesta

STEA-avustusten avustusmääräraha vuodelle 2024 kasvoi edellisvuodesta noin 10 miljoonalla eurolla. Rahoitusmallin uudistamisen yhteydessä avustusmäärärahojen tasosta sovittiin parlamentaarisella yhteisymmärryspöytäkirjalla siirtymäajalle 2024-2026. Petteri Orpon hallitusohjelmassa (2023) on määrärahoihin suunniteltu leikkauksia. Vielä vuoden 2024 avustushaussa hakijoilla oli mahdollisuus hakea avustustasoon harkinnanvaraista yleisen kustannustason nousuun perustuvaa korotusta, mutta korotuksia myönnettiin vain erityisin perustein.

383588000 STEA-avustusten euromäärä vuonna 2023

Valtion talousarvio (siirryt toiseen palveluun)

Avustusohjelmat

Näkymättömät-avustusohjelma

STEAn vuonna 2024 käynnistyvän Näkymättömät-​avustusohjelman (2024–2026 ja koordinaatiohanke 2024–2027) tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien arjen osallisuutta. Näkymättömät-avustusohjelman kokonaisavustus vuosille 2024-2027 on yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa.

Lue lisää avustusohjelmasta STEAn verkkosivuilta.

Paikka auki -avustusohjelmaan ennätysmäärä avustuksia

STEAn Paikka auki -​avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja sosiaali-​ ja terveysalan järjestöissä. Ohjelman kohderyhmiä ovat työttömät tai vailla opiskelupaikkaa olevat 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset sekä osatyökykyiset ihmiset (ilman ikärajausta).

Paikka auki -avustusohjelmaa on rahoitettu STEA-avustuksin jo vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2024 avustusta myönnettiin 283 Paikka auki -avustuskohteelle yhteensä noin 14 miljoonaa euroa.

Lue lisää Paikka auki -avustusohjelmasta STEAn verkkosivuilta.

Valmistautuminen vähenevien avustusmäärärahojen aikaan

Jo vuoden 2024 avustusvalmistelua leimasi STEAssa valmistautuminen tuleviin avustusmäärärahojen laskuun. Etenkin uusia jatkuvaluonteiseen toimintaan tarkoitettuja yleisavustuksia ja kohdennettuja toiminta-avustuksia ehdotettiin myönnettäväksi vain erityisin perustein.

Haettujen ja myönnettyjen avustusten kokonaiskuva

Tarkemmat tiedot vuosittain

Valitse tarkasteltava vuosi