Sisältöjulkaisija

null Tuloksellisuusarviointi uudistuu – arvio jatkossa osaksi vuosiselvityspalautteita

Tuloksellisuusarviointi uudistuu – arvio jatkossa osaksi vuosiselvityspalautteita

1.6.2021

Tuloksellisuusarvioinnin kohteena vuonna 2021 oleville järjestöille toimitetaan arvio järjestön avustuskohteiden tuloksellisuudesta osana avustuskohteiden vuosiselvityspalautteita.

STEAn tekemä arvio avustuskohteen tuloksellisuudesta näkyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestön avustuskohteen vuosiselvityspalautteessa omana kohtanaan (Arvio tuloksellisuudesta). 

Arvio tuloksellisuudesta annetaan asteikolla hyvä/riittävä/heikko. Jos vuosiselvityspalautteessa Arvio tuloksellisuudesta -kohta on tyhjä, avustuskohde ei ole ollut tänä vuonna tuloksellisuusarvioinnin kohteena. 

Vuonna 2021 tuloksellisuusarvioinnin kohteena on ollut 603 avustuskohdetta. Arvion tuloksellisuudesta saa järjestökokonaisuuksien kohteiden lisäksi myös 108 hanketta, joiden toiminta päättyy vuonna 2021. 

Yleisavustuksia ja jäsenjärjestöavustuksia ei arvioida yksittäisinä kohteina, vaan osana järjestön kaikkia STEA-avustuksia. Yleisavustusten ja jäsenjärjestöavustusten arvioinnit sisältyvät syksyllä valmistuviin järjestöluokkakohtaisiin tuloksellisuuskatsauksiin.

STEA toimittaa vuosiselvityspalautteet järjestöjen verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi). Ensimmäisiä palautteita aletaan lähettää kesäkuun alussa. Tuloksellisuusarvioinnin kohteena olevat järjestöt saavat palautteet elokuun loppuun mennessä.  Vuosiselvityspalautteet lähetetään satunnaisessa järjestyksessä.  

Avustuskohteen arvioimisesta kokonaisuuksien arviointiin

STEA valmistelee kohdekohtaisten arviointien pohjalta jokaisesta järjestökokonaisuudesta tuloksellisuuden tilannekuvan

Tilannekuvia yhteiskehitetään kunkin järjestökokonaisuuden järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa kesän ja syksyn aikana. 

Tuloksellisuuden tilannekuvat ja kutsut yhteiskehittämiseen toimitetaan tuloksellisuusarvioinnin kohteena oleville järjestöille viikolla 25 (huom! korjattu aikataulu, alkuperäisessä uutisessa ollut väärä viikkonumero)

Yhteiskehittämistilaisuuksista saadun tiedon perusteella STEA jatkotyöstää tilannekuvat järjestökokonaisuuskohtaisiksi tuloksellisuuskatsauksiksi. Tuloksellisuuskatsaukset julkaistaan STEAn verkkosivuilla vuoden 2021 lopulla. 

Tuloksellisuusarvioinnin eteneminen vuonna 2021: järjestö toimittaa STEAlle tuloksellisuusraportin. STEA tekee arvion avustuskohteen tuloksellisuudesta ja koostaa järjestökokonaisuutta käsittelevän tuloksellisuuden tilannekuvan. Järjestöt ja STEA käsittelevät tilannekuvaa yhteiskehittämistilaisuudessa, jonka jälkeen STEA työstää järjestökokonaisuuden tuloksellisuuskatsauksen.

Kuvassa arviointiprosessin etenemisvaiheet tuloksellisuusraportista tuloksellisuuskatsaukseen. 

Lisätietoja:

päivitetty 9.6.2021 – Tuloksellisuuden tilannekuvat ja kutsut yhteiskehittämiseen toimitetaan tuloksellisuusarvioinnin kohteena oleville järjestöille viikolla 25 - aikataulu korjattu.