Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) verkkosivustolla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa STEA.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Verkkosivusto täyttää pääosin lain vaatimat kriittiset A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1).

Olemme listanneet ne verkkopalvelun sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä täytä WCAG- 2.1 -kriteeristön AA-tason mukaisia saavutettavuusvaatimuksia.

Alla luetellut puutteet ja virheet pyritään korjaamaan 30.6.2021 mennessä:

  • WCAG 1.4.3 Sivusto ei täytä kaikilta osin asetettuja kontrastivaatimuksia

Muuta huomioitavaa:

Sivustolla on julkaistu asiakirjoja ja julkaisuja, jotka ovat pdf-muotoisia tai Office-ohjelmien tiedostomuotoja. Ennen vuoden 2019 syyskuuta julkaistut tiedostot eivät kaikilta osin ole saavutettavia. Tiedostoista esimerkiksi puuttuu vaihtoehtoisia kuvatekstejä eikä kuvien informatiivista tekstisisältöä ole aina esitetty dokumentissa myös tekstimuotoisena. Tiedostot korjataan saavutettaviksi sitä mukaa kun niitä päivitetään.

Huomasitko muita puutteita saavutettavuudessa?

Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille.

Ilmoita saavutettavuusongelmasta sähköpostitse osoitteeseen viestinta.stea(at)stm.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen STEAlta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä verkkosivuistamme ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkemmin, miten ilmoitus tehdään ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
Sähköposti:saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero (vaihde): 0295 016 000

Miten olemme arvioineet sivuston saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmansien osapuolien tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu 2.1.2017.

Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.

Seloste on päivitetty 9.11.2020.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)