Sisältöjulkaisija

null Avustusten määrä pienenee ensi vuonna, loppuuko järjestötoiminta?

Avustusten määrä pienenee ensi vuonna, loppuuko järjestötoiminta?

STEA-avustusten määrä on noussut tähän asti rajusti. Kun itse aloitin työni avustustoiminnan tehtävissä (jääköön vuosiluku nyt mainitsematta), myönnettiin avustuksia järjestöille 236 miljoonaa euroa.

Vuosien varrella olemme tottuneet siihen, että rahaa on jaossa aina edellisvuotta enemmän.

On syntynyt uusia rakenteita, uusia työtehtäviä ja toimintaa on laajennettu ammattimaisemmin ottein. Kasvu on ollut merkittävää, kuten monen järjestön historiikista voi havaita. Yhteiskunnan muuttuessa vapaaehtoisten auttajien määrä on monella toimijalla vähentynyt ja tilalle on tarvittu palkattua henkilöstöä.

Koko yhteiskuntamme on uuden taloudellisen tilanteen edessä. Jatkuvan kasvun ja laajentamisen sijaan on mietittävä, mistä mahdollisesti voimme luopua. Toimintaa on tarkasteltava uusin silmin. Mikä on aidosti ja oikeasti tärkeää ja mikä on toimintamme perustarkoitus? Mitä voimme muuttaa, miten muuttua?

Usein pakon edessä syntyy myös uusia oivalluksia ja ihan uudenlaista toimintaa ilman lisärahoitusta. Omaan toimintaan löytyykin kumppani, joka jakaa kustannuksia ja lisää toimintaan osallistuvien saamaa hyötyä. Menettämisen sijaan onkin voitettu jotain.

Yksittäisiä hankkeita ja kohdennettua toimintaa on monilla toimijoilla useita, jolloin myös niiden hallinnointiin käytetään paljon aikaa. Toimintaa kannattaa katsoa kokonaisuutena – voiko toimintoja yhdistää ja resurssia siirtää hallinnosta varsinaiseen toimintaan? Voiko toimintaa virtaviivaistaa, yhdistää hallintoa muiden saman alan toimijoiden kanssa? Tarvitaanko omia toimitiloja tai voimmeko jakaa ne muiden kanssa?

Vanhaan ei ole paluuta, mutta uudesta voi löytää paljon hyvää. Järjestöt ovat tänä keväänä osoittaneet taitonsa uudistua, muuttaa toimintaansa ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Tätä taitoa tarvitaan myös vuoden 2021 jatkohakemuksia suunnitellessa, jotta apua ja tukea tarvitsevat saavat sitä jatkossakin. Järjestötoiminnan tarve ei ole hävinnyt, eikä toiminta ole nyt loppumassa - vaan uuden kynnyksellä.

STEA-avustukset 2000-luvulla (vuoden 2020 tiedoista puuttuvat toukokuussa myönnetyt ylimääräiset avustukset, 5 miljoonaa euroa). Vuoden 2021 arvioitu avustussumma on 310 miljoonaa euroa.

Avustukset 2010-luvulla: 278,2 miljoonaa vuonna 2010, 268 vuonna 2011, 291 vuonna 2012, 301 vuonna 2013, 308 vuonna 2014, 309,3 vuonna 2015, 315,3 vuonna 2016, 322,7 vuonna 2017, 353,3 vuonna 2018, 361,9 vuonna 2019 ja 380 miljoonaa vuonna 2020

 

Hilppa Tervonen
Hilppa Tervonen Valmistelupäällikkö