Gå till innehållet
Sök E-tjänst Understödsguide

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)


Viktiga tidpunkter gällande STEA-understöd

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om understöd för 2022 i januari-februari. Ansökningstiden för nya STEA-understöd är i april-maj. Ansökningstiden för fortsatta understöd är i augusti-september. Resultaten av den verksamhet som finansieras med STEA-understöd rapporteras före utgången av februari. Årsredovisning om användningen av understödet ska skickas till STEA senast i slutet av maj.

Understödsbeslutet 2022 SHM januari-februari, resultatrapport februari, ansökan om nya understöd 2023 och årsredovisning maj, ansökan om fortsätta understöd 2023 september, understödsförslagen 2023 STEA december