Gå till innehållet
Sök E-tjänst (du flyttas till en annan tjänst) Understödsguide

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Jag vill veta för vilka ändamål STEA-understöd har beviljats (Understödsdatabasen på sidan avustukset.stea.fi) (öppnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) Jag vill veta hur användningen av STEA-understöden övervakas Jag vill bekanta mig med reformen av finansieringsmodellen

Aktuellt

STEAs senaste nyheter och meddelanden

Ansökan om fortsatta understöd för 2024 har öppnats

21.8.2023

Nyhet

Utkastet till förordningen om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården har publicerats på utlåtandetjänsten.fi

2.8.2023

Nyhet

Fler nya STEA-understöd söktes än i fjol

2.6.2023

Nyhet

Viktiga tidpunkter gällande STEA-understöd

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om understöd för 2023 i januari-februari. Ansökningstiden för nya STEA-understöd är i april-maj. Ansökningstiden för fortsatta understöd är i augusti-september. Resultaten av den verksamhet som finansieras med STEA-understöd rapporteras i februari. Årsredovisning om användningen av understödet ska skickas till STEA senast i slutet av maj.