Gå till innehållet

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)


Viktiga tidpunkter gällande STEA-understöd

Ansökan om nya STEA-understöd görs i april-maj. Ansökningstiden för fortsatta understöd är i augusti-september. Utvärdering av resultat rapporteras i mars. Årsredovisningen skickas till STEA senast i slutet av maj.

I bilden finns en tidslinje som beskriver viktiga tidpunkter i STEA. I januari-februari publiceras understödsbeslutet, ansökan om nya understöd görs i mars, ansökan om fortsatta understöd görs i augusti-september och understödsförslagen publiceras i december. Resultatrapporten lämnas in i mars och årsredovisning i maj.