Gå till innehållet
Sök E-tjänst (du flyttas till en annan tjänst) Understödsguide

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Bekanta dig med utlysningen av ansökan om nya understöd Jag vill ha tillgång till inspelningen från infotillället Aktuellt om STEA-understöd på YouTube (öppnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) Jag vill ha mera information om årsredovisningen

Aktuellt

STEAs senaste nyheter och meddelanden

Utlysningen av nya understöd har uppdaterats – ansökningstiden inleds den 29 april

18.4.2024

Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om STEA-understöd som beviljas 2024

22.2.2024

Tiedote

Den nya förordningen om statsunderstöd till social- och hälsoorganisationer har stadfästs

30.11.2023

Nyhet

Viktiga tidpunkter gällande STEA-understöd

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om understöd för 2024 i januari-februari. Ansökningstiden för nya STEA-understöd är i april-maj. Ansökningstiden för fortsatta understöd är i augusti-september. Resultaten av den verksamhet som finansieras med STEA-understöd rapporteras i februari. Årsredovisning om användningen av understödet ska skickas till STEA senast i slutet av maj.

alt="-"