Gå till innehållet
Sök E-tjänst (du flyttas till en annan tjänst) Understödsguide

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

Jag vill delta i informationstillfällena i april (öppnas i nytt fönster) Jag vill bekanta mig med reformen av finansieringsmodellen Jag vill ha mera information om årsredovisningarna

Aktuellt

STEAs senaste nyheter och meddelanden

På kommande: Informationstillfällen för understödssökanden i april!

9.3.2023

Koulutus

Ändringar i STEAs ärendehanteringssystem under 29–30 mars

9.3.2023

Nyhet, Tiedote

Finansieringsmodellen för social- och hälsoorganisationernas STEA-understöd ändras fr.o.m. den 1 januari 2024

2.3.2023

Tiedote

STEA-understöd år 2023 – en allmän översikt

26.1.2023

Nyhet

Anmälning till utbildningar om utvärdering har öppnats

30.11.2022

Nyhet

Viktiga tidpunkter gällande STEA-understöd

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om understöd för 2023 i januari-februari. Ansökningstiden för nya STEA-understöd är i april-maj. Ansökningstiden för fortsatta understöd är i augusti-september. Resultaten av den verksamhet som finansieras med STEA-understöd rapporteras i februari. Årsredovisning om användningen av understödet ska skickas till STEA senast i slutet av maj.