Sisältöjulkaisija

null Paikka auki –avustusohjelma tarjoaa mielekästä työtä ja jatkopolkuja

Paikka auki –avustusohjelma tarjoaa mielekästä työtä ja jatkopolkuja

Hyvin suunniteltu ohjelmatoiminta tuottaa konkreettisia ja näkyviä tuloksia. Osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen avustusohjelmassa tyytyväisiä ovat sekä työntekijät että työnantajat. Valtaosa työntekijöistä löytää jatkopolkuja ja kertoo myönteisistä muutoksista elämäntilanteessaan.

Tutkittua tietoa

Paikka auki –avustusohjelma alkoi vuonna 2014 konkreettisena nuorten työllistämistoimena, jonka avulla yli 800 nuorta työllistyi sosiaali- ja terveysalan järjestöihin. Avustusohjelmaa koordinoi ensin RAY:n avustusosasto ja vuodesta 2017 alkaen STEA. Avustusohjelman tulokset olivat lupaavia: valtaosa ohjelman kautta työllistyneistä nuorista kertoi suosittelevansa järjestöä työpaikkana muille ja lähes kaikki uskoivat työsuhteesta olevan heille hyötyä jatkossa työllistymisen kannalta.

Vuonna 2018 käynnistyi avustusohjelman toinen kausi (2018 – 2021), jossa kohderyhmä laajennettiin vaikeasti työllistyvien nuorten lisäksi osatyökykyisiin henkilöihin ilman ikärajausta. Ohjelmaa koordinoimaan valikoitui Nuorten Ystävät ry. Koordinaatiohankkeen toiminnan tärkeänä osa-alueena on tuottaa tutkimustietoa sekä työntekijöiden että työnantajien kokemuksista ohjelmakauden aikana. Tutkimusta tehdään säännöllisten kyselyiden avulla, ja tietoja täydennetään yksilöhaastatteluiden ja tapauskohtaisen havainnoinnin avulla.

Vuosittain työpaikan sosiaali- ja terveysalan järjestöstä saa Paikka auki –ohjelman kautta noin 200 henkilöä. Vuonna 2019 Paikka auki –ohjelman työntekijöistä valtaosa tuli järjestötyöhön työmarkkinoiden ulkopuolelta, vaikeasta työmarkkina-asemasta ja elämäntilanteesta. Heistä noin 40 % oli osatyökykyisiä.

Ohjelman opit jakoon

Avustusohjelmaa alusta asti läheltä seuranneena on ollut ilo lukea ohjelmassa aikaan saaduista tuloksista, joissa onnistumiset ovat seuranneet toisiaan. Vastausprosentit ovat sekä työntekijöiden että työnantajien kyselyissä pysyneet erinomaisina.

Ohjelman tutkimustulokset on koottu raporteiksi koordinaatiohankkeen verkkosivuille.

Muutamia esimerkkejä keskeisimmistä tuloksista ovat:

  • lähes 2/3 Paikka auki –työntekijöistä kertoo löytäneensä uuden työn tai saaneensa opiskelupaikan työsuhteen jälkeen
  • 2/3 kertoo omassa elämäntilanteessaan tapahtuneista myönteisistä muutoksista Paikka auki -työsuhteen aikana
  • työntekijöistä 90 % on tyytyväisiä työhönsä
  • järjestötyönantajista 96 % pitää Paikka auki -työntekijöiden tekemää työtä järjestöjen kannalta merkityksellisenä

Koordinaatiohankkeen työntekijät ovat kiteyttäneet Paikka auki -avustusohjelman hyvät tulokset mahdollistavat menestystekijät seuraavaan kuvaan:

Kuvassa mainittu kuusi menestystekijää ovat: avustusohjelma on hyvin suunniteltu, työ koetaan mielekkääksi, sote-järjestöt ovat osaavia työntekijöitä, ohjelmaan sisällytetty mentorointi auttaa jatkopolkuihin,työsuhde on riittävän pitkä ja koordinaation tuki.

Sote-järjestöjen työnantajaosaaminen, ohjelmaan sisällytetty työntekijöiden mentorointi jatkopolkujen löytymisen tukena, riittävän pitkä työsuhde ja mielekäs työ ovat koordinaatiotiimin tuen ja hyvin suunnitellun avustusohjelman ohella mahdollistaneet avustusohjelmassa saavutettuja erinomaisia tuloksia.

Osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia tulee edelleen parantaa maassamme. Kehittämistyössä kannattaa ehdottomasti hyödyntää Paikka auki –avustusohjelmasta saatuja kokemuksia.

Julkaistu 15.10.2020

Sini Seemer
Sini Seemer Erityisasiantuntija