Sisältöjulkaisija

null STEA kerää tietoa investointiavustuksilla tehdyistä asuntohankinnoista

STEA kerää tietoa investointiavustuksilla tehdyistä asuntohankinnoista

12.10.2018

STEA kartoittaa loka-joulukuun aikana RAY-/STEA-avustuksilla tehtyjen asuntohankintojen nykyisiä hallinta- ja omistussuhteita ja asuntojen alkuperäisen käyttötarkoituksen toteutumista.

Kartoituksen kohteena ovat vuosien 1999-2017 investointiavustukset, jotka on myönnetty mm. asunnottomien, nuorison, kehitysvammaisten, liikuntavammaisten, invalidien, vankilasta vapautuneiden ja päihde- ja mielenterveysongelmaisten tukiasuntojen hankintaan. Lisäksi kartoituksen piiriin kuuluvat ikääntyneiden asunnot sekä valtakunnalliseen asunnottomuusohjelmaan ja päättyneeseen Kehas-ohjelmaan sisältyneet asuntohankinnat.

STEA lähettää edellä mainittujen investointiavustusten saajille loka-marraskuun aikana sähköpostitse kyselyn asuntojen nykyisestä käyttötarkoituksesta sekä asuntojen hallinta- ja omistussuhteista.

Kyselyllä saatua tietoa kerätään STEAn ylläpitämään asuntorekisteriin. Asuntorekisterin tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. STEA hyödyntää rekisterin tietoja avustusten käytön valvontaan ja avustustoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Asuntorekisteri sisältää lähtökohtaisesti vain avustuskohteeseen liittyviä tietoja. Henkilötietona rekisteriin tallennetaan vain asuntokohteiden omistajan yhteystiedot, käytännössä yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Näitä henkilötietoja STEA käyttää asuntorekisteriin liittyvässä viestinnässä.

Asuntokartoitus perustuu Valtionavustuslakiin 688/2001,15 §, jonka mukaan valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja.

Lisätietoa:
Juha Katainen, erityisasiantuntija, STEA, juha.katainen[at]stm.fi