Sisältöjulkaisija

null Uusilla toimintatavoilla uuteen aikaan

Uusilla toimintatavoilla uuteen aikaan

Kun kaksi vuotta sitten aloitimme STEAn uuden strategian valmistelutyön, oli työn taustalla jo näkemys siitä, että järjestöjen toimintaympäristö tulee 2020-luvulla voimakkaasti muuttumaan.

Vaikka emme osanneet ennustaa muutoksen suuntaa, nopeutta ja voimakkuutta (puhumattakaan koronapandemiasta), voimme kuitenkin todeta, että tänä vuonna käyttöön otettu strategiamme vastaa hyvin tämänkin ajan tarpeisiin. STEAn strategian mukaisesti suuntaamme valtionavustuksia tulokselliseen järjestötoimintaan. Viimeisen vuoden aikana yleinen kiinnostus valtionavustuksilla rahoitettua toimintaa kohtaan on kasvanut ja tietoa toiminnan tuloksellisuudesta tarvitaan nyt entistä useampien tahojen käyttöön. Tähän tiedon tarpeeseen pyrimme vastaamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustustoiminnan osalta.  

Strategiauudistuksen yhteydessä päätetyt avustustoiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat edenneet tänä vuonna suunnitelmien mukaisesti. Kehittämistyötä on tehty hyvässä vuorovaikutuksessa avustuksen saajien, valtiovarainministeriön johtaman valtionavustusten kehittämishankkeen ja muiden sidosryhmien kanssa avoimen hallinnon toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Olemme kehittäneet yhdessä avustuksen haku- ja raportointilomakkeita niin, että saamme niistä jatkossa entistäkin paremmin vastauksen oleellisimpiin kysymyksiin: miten avustuksilla rahoitetulla toiminnalla vastataan ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin, onko avustusta käytetty siihen, mihin se on myönnetty, ja mitä avustusvaroilla saadaan aikaiseksi.

Tänä vuonna käyttöön otettiin jo uudistetut vuosiselvitys- ja hakemuslomakkeet. Ensi vuonna vuorossa on vielä yksi ponnistus, avustustoiminnan tuloksiin liittyvä raportointiuudistus.

Tuloksellisuusraportti peilaa hakemusta

Uusi tuloksellisuusraportti lähetetään järjestöjen täytettäväksi ensimmäistä kertaa ensi vuoden alussa. Raportti korvaa aiemmin käytössä olleet tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset, väliraportit ja loppuraportit. Uudistuksen yhteydessä raportointi laajenee koskemaan myös yleisavustuksella tehtyä toimintaa, ja raportointisykli muuttuu jokavuotiseksi. Raportin sisältöäkin on tarkasteltu – jatkossa raportti peilaa uudistettua hakemuslomaketta, ja kysymyspatteristoa on yksinkertaistettu, mikä helpottaa toivottavasti raportoijankin arkea.

Uuden tuloksellisuusraportin mallipohja julkaistaan verkkosivuillamme marras-joulukuun aikana. Raportin täyttämiseen liittyvä koulutusvideo julkaistaan tammikuussa.

Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia kehitystyössä mukana olleita järjestöjä – suhtautuminen uudistuksiin on ollut ilahduttavan myönteistä. On ilmeistä, että myös järjestöissä nähdään avustustoiminnan kehittämisen tarpeet ja että tietoa omasta toiminnasta halutaan tuoda aktiivisesti esiin. Lomakeuudistukset eivät ole vain teknisiä muutoksia, vaan vaativat järjestötoimijoilta myös uutta ajattelumallia ja toimintatapoja –  on pohdittava uudelleen mikä toiminnassa on oleellisinta kohderyhmän kannalta ja miten toimintaa seurataan ja arvioidaan sen kehittämiseksi.

Kokeilussa yhteiset mittarit ja uusi raportointitapa

Vuoden 2021 helmikuussa käynnistämme myös kaksi tuloksellisuusraportointiin liittyvää kokeilua. Toisen kokeilun tavoitteena on löytää järjestökentälle sopivia yhteisiä mittareita toiminnan tulosten osoittamiseen. Toinen kokeilu liittyy verkkoasioinnin mahdollistamaan ns. jatkuvan raportoinnin malliin, jossa tuloksellisuusraporttipohja on järjestöjen käytettävissä heti avustuspäätöksen jälkeen ja toiminnasta voidaan viedä tietoja verkkoasiointiin ajantasaisesti.

Kokeiluun haetaan mukaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia avustusta saavia toimijoita – etsimme joukkoon eri kokoisia, eri alueella toimivia ja erilaisia toimintamuotoja käyttäviä järjestöjä. Syyskuun lopulla lähetimme kokeiluihin osallistumisen mahdollisuudesta tietoa kaikille tänä vuonna avustusta saaville järjestöille. Kiinnostuksestaan osallistua kokeiluun voi ilmoittaa meille 1.11. mennessä. Jo nyt kiinnostuksensa on ilmoittanut huikeat yli 200 toimijaa. Lisää kokeiluista kerromme verkkosivuillamme helmikuussa.

Näidenkin uudistusten ja muutosten avulla etenemme kohti yhteistä päämääräämme – maailman parasta kansalaisjärjestötoimintaa. 

19.10.2020

Marja Tuomi
Marja Tuomi Arviointipäällikkö