STEA-avustukset

STEA käsittelee vuosittain yli 2500 avustushakemusta ja valmistelee niiden pohjalta sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Vuosittain noin 800 avustuksen hakijaa ja  2000 avustuskohdetta saa myönteisen avustuspäätöksen. Avustukset jakautuvat kaikkiin Suomen maakuntiin.

Tiedot kaikista haetuista ja myönnetyistä STEA-avustuksista löydät STEAn avustustietokannasta.

STEA-avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvät yleiset ohjeet on koottu vuosittain päivitettävään avustusoppaaseen. Avustusoppaan ja muita ohjeita löydät näiden verkkosivujen aineistopankista.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakeva

1. Tutustu STEAn avustusoppaaseen.

2. Ilmoita järjestösi STEAn verkkoasiointiin. Tee ilmoitus hyvissä ajoin ennen avustushaun päättymistä. Voit täyttää avustushakemuksen vasta kun ilmoituksesi on hyväksytty.

3. Täytä avustushakemus huolellisesti täyttöohjeen mukaisesti. Kysy tarvittaessa neuvoa STEAn avustusvalmistelijalta. Lähetä hakemus ennen hakuajan päättymistä.