STEA käsittelee vuosittain yli 2500 avustushakemusta ja valmistelee niiden pohjalta sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Vuosittain noin 800 avustuksen hakijaa ja  2000 avustuskohdetta saa myönteisen avustuspäätöksen. Avustukset jakautuvat kaikkiin Suomen maakuntiin.

Tiedot kaikista haetuista ja myönnetyistä STEA-avustuksista löydät STEAn avustustietokannasta.

STEA-avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvät yleiset ohjeet on koottu vuosittain päivitettävään avustusoppaaseen. Avustusoppaan ja muita ohjeita löydät näiden verkkosivujen aineistopankista.