STEA-avustukset

Avustusten hakeminen

STEA käsittelee vuosittain noin 3000 avustushakemusta ja valmistelee niiden pohjalta sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Vuosittain miltei 900 avustuksen hakijaa ja yli 2000 avustuskohdetta saa myönteisen avustuspäätöksen. Avustukset jakautuvat kaikkiin Suomen maakuntiin.

Tiedot kaikista haetuista ja myönnetyistä STEA-avustuksista löydät STEAn avustustietokannasta.

STEA-avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvät yleiset ohjeet on koottu vuosittain päivitettävään avustusoppaaseen. Avustusoppaan ja muita ohjeita löydät näiden verkkosivujen aineistopankista.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakeva

1. Tutustu STEAn avustusoppaaseen.

2. Ilmoita järjestösi STEAn verkkoasiointiin. 

3. Täytä avustushakemus huolellisesti täyttöohjeen ja avustusoppaan ohjeiden mukaisesti. Kysy tarvittaessa neuvoa STEAlta. Lähetä hakemus ennen hakuajan päättymistä.