Avustuslajit

STEAlta voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: toiminta-avustusta (A), investointiavustusta (B) ja hankeavustusta (C).

Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin (Ay) ja kohdennettuihin toiminta-avustuksiin (Ak).

Yleisavustusta (Ay) myönnetään toimintansa vakiinnuttaneille sosiaali- ja terveysjärjestöille järjestön sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä siihen liittyviin yleiskuluihin. Yleisavustuksella (Ay) tulee kattaa myös kaikki STEAn julkaiseman yleiskuluohjeen mukaiset yleiskulut niistä toiminnoista ja hankkeista, joihin avustusta on myönnetty.

Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) myönnetään järjestön yleisen toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon menoihin. Kohdennettu toiminta-avustus ja projekti voivat olla luonteeltaan samankaltaisia. Selkein ero niiden välillä on toiminnan kesto: projekti on luonteeltaan määräaikainen, kohdennettua toiminta-avustusta myönnetään yleensä jo vakiintuneelle toiminnalle. 

Investointiavustuksia (B) myönnetään erityisryhmien tukiasuntojen ja käyttöomaisuuden, kuten ICT-laitteiden ja muiden laitteiden hankintaan sekä toimitilojen peruskorjaukseen ja hankintaan.

Hankeavustuksia (C) myönnetään kehittämis- ja käynnistämisprojekteihin sekä muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin projekteihin.

Usein kysyttyä yleisavustuksen uudesta hakulomakkeesta Usein kysyttyä yleisavustuksen uudesta hakulomakkeesta