Avustuslajit

Avustuslajit ingressi

STEAlta voi hakea järjestön yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan hankeavustusta, investointiavustusta, kohdennettua toiminta-avustusta ja yleisavustusta.

Avustuslajit

STEA-avustuksia voidaan myöntää

 • hankeavustuksena
  - uusien toimintatapojen tai -muotojen kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen tai muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin perusteltuihin hankkeisiin (C-avustus).

  Hankkeiden tyypillinen kestoaika on kolme vuotta. STEA suosittelee uuden hakijan ensimmäiseksi avustukseksi hankeavustusta. Myös muulla rahoituksella kehitettyjen toimintojen jatkamista tulee hakea STEAlta uutena hankeavustuksena.

   
 • kohdennettuna toiminta-avustuksena
  tarkoitukseltaan rajattuun vakiintuneeseen yleishyödylliseen toimintaan (Ak-avustus).
   
 • yleisavustuksena avustuksen hakijan sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä siihen liittyviin yleiskuluihin (Ay-avustus). Ensimmäistä kertaa STEA-avustusta hakeville toimijoille ei myönnetä yleisavustusta ensimmäisenä avustuksena.  
   
 • investointiavustuksena
  hankintoihin (B-avustus).

Ensimmäistä kertaa STEA-avustusta hakeville toimijoille ei myönnetä yleisavustusta (Ay-avustus) ensimmäisenä avustuksena.

STEA on laatinut kullekin avustuslajille avustuksen käyttöä koskevat avustuslajikohtaiset yleisehdot ja  -rajoitukset. Yleisehdot ja rajoitukset ovat osa avustuspäätöstä. Kuluvan vuoden avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset on julkaistu myös näiden verkkosivujen aineistopankissa. 

Avustuslajien yleisehtoihin ja rajoituksiin tulee perehtyä jo ennen avustushakemuksen jättämistä. STEA voi tehdä avustuslajikohtaisiin yleisehtoihin ja rajoituksiin vuosittaisia muutoksia. Kunkin myönnetyn avustuksen käytössä tulee noudattaa aina kyseisen avustuksen avustuspäätökseen kirjattuja yleisehtoja ja rajoituksia.