Avustuslajit

Avustuslajit ingressi

STEAlta voi hakea järjestön yleishyödylliseen, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan hankeavustusta, investointiavustusta, kohdennettua toiminta-avustusta ja yleisavustusta.

Avustuslajit

STEA-avustuksia voidaan myöntää

 • hankeavustuksena uusien toimintatapojen tai -muotojen kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen tai muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin perusteltuihin hankkeisiin (C-avustus). 
  • STEA suosittelee uuden hakijan ensimmäiseksi avustukseksi hankeavustusta.
  • Muulla rahoituksella aiemmin kehitettyjen toimintojen jatkamista tulee hakea STEAlta uutena hankeavustuksena.
  • Uudet hankeavustukset myönnetään kerralla koko hankeajalle, jonka kesto voi olla korkeintaan kolme vuotta. 
  • Hankkeen avustushakemuksessa hakijan tulee kertoa miten hankeavustuksella kehitettävää tai käynnistettävää toimintaa aiotaan juurruttaa osaksi järjestön tai muun tahon toimintaa ennen hankkeen päättymistä, vai suunnitellaanko hankkeessa kehitetyn toiminnan jatkamista hankkeen päätyttyä muulla rahoituksella.
    
 • kohdennettuna toiminta-avustuksena tarkoitukseltaan rajattuun vakiintuneeseen yleishyödylliseen toimintaan (Ak-avustus). 
  • Kohdennetut toiminta-avustukset myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jos avustuksella rahoitettua toimintaa halutaan jatkaa seuraavana vuonna, tulee avustukselle hakea jatkoavustusta elo-syyskuun hakuaikana. 
    
 • yleisavustuksena avustuksen hakijan sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä siihen liittyviin yleiskuluihin (Ay-avustus). 
  • Ensimmäistä kertaa STEA-avustusta hakeville toimijoille ei myönnetä yleisavustusta ensimmäisenä avustuksena. 
  • Yleisavustukset myönnetään vuodeksi kerrallaan. Jos avustuksella rahoitettua toimintaa halutaan jatkaa seuraavana vuonna, tulee avustukselle hakea jatkoavustusta elo-syyskuun hakuaikana. 
 • investointiavustuksena erityisryhmien tukiasuntojen hankintaan olemassa olevasta asuntokannasta, tietotekniikka- ja käyttöomaisuushankintoihin sekä avustuksen saajan toimitilojen peruskorjaamiseen tai hankintaan (B-avustus). 
  • Uudet investointiavustukset myönnetään kerralla koko investoinnin toteutusajalle, jonka kesto voi olla korkeintaan kolme vuotta.

Avustuksen käyttöä ohjaavat avustuslajikohtaiset yleisehdot ja  -rajoitukset. Kuluvan vuoden avustuslajikohtaiset yleisehdot ja rajoitukset on julkaistu näiden verkkosivujen aineistopankissa. 

Avustuslajien yleisehtoihin ja rajoituksiin tulee perehtyä jo ennen avustushakemuksen jättämistä.

STEA voi tehdä avustuslajikohtaisiin yleisehtoihin ja rajoituksiin vuosittaisia muutoksia. Kunkin myönnetyn avustuksen käytössä tulee noudattaa aina kyseisen avustuksen avustuspäätökseen kirjattuja yleisehtoja ja rajoituksia.