Avustuslajit

Avustuslajit ingressi

STEAlta voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: hankeavustusta, investointiavustusta ja toiminta-avustusta.

Avustuslajit

STEA-avustuksia voidaan myöntää

  • hankeavustuksena uusien toimintatapojen tai -muotojen kehittämiseen ja toiminnan käynnistämiseen tai muihin määräaikaista rahoitusta tarvitseviin perusteltuihin hankkeisiin (C-avustus)
  • kohdennettuna toiminta-avustuksena tarkoitukseltaan rajattuun vakiintuneeseen yleishyödylliseen toimintaan (Ak-avustus)
  • yleisavustuksena avustuksen hakijan sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan sekä siihen liittyviin yleiskuluihin (Ay-avustus)
  • investointiavustuksena hankintoihin (B-avustus).

Ensimmäistä kertaa STEA-avustusta hakeville toimijoille ei myönnetä yleisavustusta (Ay-avustus) ensimmäisenä avustuksena.