Avustusohjelmat

STEA kohdentaa osan avustusvaroista ohjelmiin, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia.

Ohjelmarahoituksen puitteissa hankkeiden verkostoitumisen ja muun yhteistyön avulla saadaan aikaiseksi parempia tuloksia. Ohjelmahankkeiden välinen vuorovaikutus sekä hankekokonaisuuden ja toimintaympäristön välinen vuorovaikutus parantavat toiminnan  laajoja  hyvinvointivaikutuksia. Erityisesti kehittämishankkeissa, mutta myös järjestöjen muussa toiminnassa syntyneen tiedon, kokemusten ja lupaavien käytäntöjen levittäminen ja mahdollisimman laaja hyödyntäminen on tärkeää.

Yhteisenä  kehittämisalustana  ohjelma  tarjoaa hankkeille vahvemman tuen kehittämiseen, tulosten ja vaikutusten seurantaan, juurruttamiseen ja myös oppimiseen.

Tällä hetkellä käynnissä on kolme avustusohjelmaa  (STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat), jotka päättyvät vuonna 2020. Ohjelmiin ei enää oteta uusia hankkeita, eli näihin avustusohjelmiin ei enää voi hakea mukaan.

Vuonna 2018 käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa, joihin voi hakea mukaan STEAn erillishaun aikana 5.2.-3.4.2018. STEA valmistelee ohjelmiin valittavista hankkeista sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen kevään aikana ja ministeriö päättää myönnettävistä avustusksista kesällä 2018.

Vuonna 2018 käynnistyvät avustusohjelmat ovat:

Arvokas- ja Elämänote-ohjelmiin valitaan hankkeita vain erillishaussa vuonna 2018. Paikka auki II -avustusohjelmaan liittyvää hankeavustusta voi hakea vuoden 2018 aikana sekä erillishaussa 5.2.-3.4. (vuodelle 2018 myönnettävä avustus) että kevään uusien avustusten hakuaikana 11.4.-31.5. (vuodelle 2019 myönnettävä uusi avustus, hakulomake avautuu verkkoasiointiin vasta 11.4.).

Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti vuonna 2017 kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. .

Ohjelmat ovat:

1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi

Avustusohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia, vähennetään eriarvoisuutta ja torjutaan ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa. Avustusohjelmaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

2. Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi

Avustusohjelman kohderyhminä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Avustusohjelmaa koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Avustusohjelmalla vahvistetaan järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi ohjelmalla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Avustusohjelmaa koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista