Avustusohjelmat

STEA kohdentaa osan avustusvaroista ohjelmiin, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia.

Ohjelmarahoituksen puitteissa hankkeiden verkostoitumisen ja muun yhteistyön avulla saadaan aikaiseksi parempia tuloksia. Ohjelmahankkeiden välinen vuorovaikutus sekä hankekokonaisuuden ja toimintaympäristön välinen vuorovaikutus parantavat toiminnan  laajoja  hyvinvointivaikutuksia. Erityisesti kehittämishankkeissa, mutta myös järjestöjen muussa toiminnassa syntyneen tiedon, kokemusten ja lupaavien käytäntöjen levittäminen ja mahdollisimman laaja hyödyntäminen on tärkeää.

Yhteisenä  kehittämisalustana  ohjelma  tarjoaa hankkeille vahvemman tuen kehittämiseen, tulosten ja vaikutusten seurantaan, juurruttamiseen ja myös oppimiseen.

Tällä hetkellä käynnissä on kuusi avustusohjelmaa. Näistä vain Paikka auki -avustusohjelmaan voi hakea mukaan uusien avustusten hakuaikana, seuraavan kerran huhti-toukokuussa 2019. Muihin ohjelmiin ei enää oteta uusia hankkeita.

Avustusohjelmat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi vuoden vaihteessa.

Vuonna 2018 käynnistyneet avustusohjelmat ovat:

1. Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 2018—2021

Avustusohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

2. Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma 2018—2021

Avustusohjelmaa koordinoi Suomen Setlementtiliitto

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

3. Elämänote - ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma 2018—2021

Avustusohjelmaa koordinoi Ikäinstituutin säätiö

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti vuonna 2017 kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Ohjelmat ovat:

1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi

Avustusohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia, vähennetään eriarvoisuutta ja torjutaan ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa. Avustusohjelmaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

2. Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi

Avustusohjelman kohderyhminä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Avustusohjelmaa koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Avustusohjelmalla vahvistetaan järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi ohjelmalla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Avustusohjelmaa koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista