Avustusten maksaminen

Vuodelle 2018 myönnettävien avustusten ensimmäiset maksuerät maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön tekemän avustuspäätöksen jälkeen tammi-helmikuussa 2018.

Avustukset maksetaan joko automaattisesti neljässä tasasuuruisessa erässä, maksusuunnitelman mukaisesti tai maksupyynnön perusteella.

Avustusten maksuja käsitellään STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi).

Avustusten maksutapa on kirjattu avustuspäätökseen

STEA maksaa yleisavustukset (Ay-avustus) ja kohdennetut toiminta-avustukset (Ak-avustus) pääsääntöisesti automaattisesti neljässä tasasuuruisessa erässä helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun alkupäivinä.

Poikkeustapauksissa STEA voi maksaa kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak-avustus) tavanomaista nopeammassa tai hitaammassa aikataulussa, mikäli avustetun toiminnan kulujen ajoittuminen sitä edellyttää. Maksatus voidaan tässä tapauksessa muuttaa STEAssa joko maksusuunnitelman tai maksupyynnön mukaan tapahtuvaksi.

Hankeavustukset (C-avustus) maksetaan lähtökohtaisesti maksusuunnitelman perusteella.

Investointiavustukset (B-avustus) STEA maksaa järjestön toimittaman maksupyynnön perusteella.

Kunkin avustuskohteen maksutapa vahvistetaan kohteen avustuspäätöksessä.

Järjestöjen maksusuunnitelmat, maksupyynnöt ja kuluselvitykset toimitetaan STEAlle verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi.

Verkkoasioinnissa voi myös seurata suoritettuja ja tulevia maksutapahtumia.