Avustusten maksaminen

Avustusten maksaminen

Avustusten ensimmäiset maksuerät maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön tekemän avustuspäätöksen jälkeen tammi-helmikuussa. Avustusten maksamisen ehtona on, että avustuksen saajan nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on avannut avustuspäätöksen STEAn verkkoasioinnissa.

Avustusten maksutapa on kirjattu avustuspäätökseen

STEA-avustuksen maksutapa voi olla:

  • automaattimaksatus (avustus maksetaan automaattisesti neljännesvuosittain)
  • maksusuunnitelma (avustus maksetaan avustuksen saajan verkkoasioinnin kautta pyytämän maksuaikataulun mukaisesti)
  • maksupyyntö (avustuksen saaja hakee verkkoasioinnin kautta jokaista erää erikseen maksuun ja vahvistaa samalla avustetulle toiminnalle jo syntyneet kulut toiminnolla kuluselvitys.

Ensimmäistä kertaa avustusta saavan toimijan ensimmäisen avustuksen maksuehto on aina maksupyyntö.

Yleisavustukset ja kohdennetut toiminta-avustukset maksetaan pääsäätöisesti automaattisesti kultakin vuosineljännekseltä neljänä yhtä suurena eränä, jos avustuspäätöksessä ei muuta mainita. Avustusten maksaminen aloitetaan avustuspäätöksen jälkeen.

STEA voi maksaa yleisavustukset ja kohdennetut toiminta-avustukset myös tavanomaista nopeammassa tai hitaammassa aikataulussa, jos se on perusteltua avustetun toiminnan ajoittuminen huomioon ottaen. Maksatus voidaan tässä tapauksessa muuttaa joko maksusuunnitelman tai maksupyynnön mukaan tapahtuvaksi.

Hankeavustukset maksetaan pääsääntöisesti maksusuunnitelman mukaan.

Investointiavustukset maksetaan maksupyynnön perusteella.

Kohdennetun toiminta-avustuksen tai hankeavustuksen maksaminen maksupyynnön mukaan voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun STEA katsoo avustuksen käytön vaativan aktiivista seurantaa.